Blomma på våren

Så arbetar vi med hållbarhet

Vi måste alla ta ansvar för en hållbar framtid. Vårt största bidrag på Ystadbostäder är att ha en cirkulär affärsmodell som skapar långsiktiga värden och bidrar till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Under 2021 har vi dessutom lagt fokus på initiativet “Bo klimatsmart”.

På Ystadbostäder arbetar vi med hållbarhet ur många aspekter. Bland annat gör vi riktade hållbarhetsåtgärder som bidrar till att uppnå FN:s globala mål. Exempelvis ingår vi i Allmännyttans klimatinitiativ, driver projektet ”Bo klimatsmart” för att underlätta en mer hållbar livsstil för våra hyresgäster, jobbar för att stoppa våld i hemmen och att skapa tryggare boendemiljöer.

På Ystadbostäder arbetar vi med hållbarhet ur många aspekter ...

Matavfallskampanj och insektshotell

Under 2021 gjorde vi två satsningar inom initiativet ”Bo klimatsmart” som gav inspiration och verktyg till en mer hållbar livsstil. Den ena satsningen handlade om sortering av matavfall. På Bo klimatsmarts webb och via spridning på bland annat Facebook kunde hyresgästerna ta del av praktiska tips på enklare källsortering. Kampanjen fick ett mycket positivt mottagande av hyresgästerna.

I den andra satsningen fick alla våra hyresgäster hem en praktisk byggsats till ett insektshotell. Hotellets främsta jobb är att befrämja den biologiska mångfalden och många hyresgäster satte upp hotellet på sina balkonger och uteplatser.

Blomma

Sommarlov i Fridhem

Ett exempel på vårt arbete med social hållbarhet är ”Sommarlov i Fridhem”. Det är ett årligt evenemang som vi genomför tillsammans med KFUM Ystad och Rädda Barnen.

Till ”Sommarlov i Fridhem” är barn med familjer välkomna att umgås och göra olika aktiviteter som t ex att spela fotboll, skapa musik och prova graffiti i en lugn miljö. Projektet har till syfte att skapa möten och ny aktivitet i området och kan ses som starten på en större integrationsprocess.

Snödroppar

Vanliga frågor om vårt hållbarhetsarbete

Hur jobbar ni för ökad jämlikhet och gemenskap?

Den sociala delen av hållbarhetsarbetet är mycket viktig för oss och här är bland annat Sommarlov i Fridhem ett bra exempel. Ett annat exempel är vårt engagemang i Huskurage, där vi jobbar mot våld i hemmen och ger tips på vad en hyresgäst kan göra om hen misstänker att en granne utsätts för våld.

På vilka fler sätt bidrar ni till att FN:s globala mål uppnås?

Bland annat är all fastighetsel 100 % fossilfri och vår nyproduktion miljöcertifierad. I vår uthyrningspolicy slår vi fast att alla ska behandlas lika i bostadskön och vi arbetar också fortlöpande på att göra våra gårdar tryggare samt att våra grönområden sköts med minsta möjliga miljöpåverkan. Det här är bara några exempel på hur vi arbetar med riktade hållbarhetsåtgärder som bidrar till FN:s globala mål.

Hur satsar ni på stadsodling för hyresgästerna?

Vi driver ett odlingsprojekt där våra hyresgäster får låna en odlingslåda på gården. Projektet har bland annat resulterat i nya mötesplatser där både unga och äldre umgås och odlar ihop.

Hur kan jag som hyresgäst bidra till en mer hållbar vardag?

Med vårt initiativ Bo klimatsmart får du som hyresgäst bra tips på en mer hållbar livsstil. Alla tips finns samlade på boklimatsmart.se, där du också kan läsa mer och se filmer som ger inspiration och kunskap för en hållbar framtid.

Vilka mål har allmännyttans klimatinitiativ?

Målen är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria och att energianvändningen ska minska med 30 procent senast år 2030.