Ystadbostäder Årsberättelse 2022

Året som gått VD Jimmie Persson berättar

Den höga inflationen slog hårt mot kostnaderna. Arbetet med delmålen i affärsplanen fortskred och utvecklingen av nyproduktion i Trädgårdsstaden gav nya möjligheter.