Korsvirkeshus i nyare modell.

Så arbetar vi med hållbarhet

Under 2020 har Ystadsbostäder arbetat med flera projekt för att utveckla hållbarhetsarbetet. Bland annat ingår vi i allmännyttans Klimatinitiativ, där målet är att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter med 30 procent.

Ystadbostäder ingår i Klimatinitiativet sedan 2018. Det är ett upprop bland Sveriges allmännyttiga bostadsföretag att minska utsläppen av växthusgaser genom att minska energiförbrukningen med 30 procent till år 2030. Under perioden har vår energiförbrukning minskat med 19 procent. Det betyder att vi behöver göra ytterligare insatser för att nå målet.

Framöver kommer vi lägga ännu mer fokus på klimatsmart teknik i våra fastigheter. Under 2020 har vi till exempel genomfört ett pilotprojekt där fukt- och temperaturmätare installerat i vissa lägenheter, för att vi ska kunna erbjuda en bättre boendemiljö. När projektet utvärderas hoppas vi kunna skala upp det till att omfatta fler fastigheter.

Framöver kommer vi lägga ännu mer fokus på klimatsmart teknik i våra fastigheter. ...
Termostat i underhållsrum.

Klimatinitiativet har också som mål att allmännyttan ska bli fossilfri. Med det menas att vi ska fasa ut förbränningen av fossila bränslen. Då vi har fjärrvärme överallt i våra fastigheter och den i Ystad är nästan helt fossilfri är det inte mycket vi kan göra där. I vår underhållsplan ingår att uppdatera äldre undercentraler med ny teknik, moderna anläggningar som minskar energiförbrukningen.

Vi arbetar också på att de fordon och maskiner vi använder ska gå på fossilfria bränslen. Idag körs alla handredskap som vi använder på fossilfria bränslen, och en stor del av våra fordon körs på gas. Självklart ställer vi också krav på de underentreprenörer som vi anlitar att de ska uppfylla våra miljökrav.

Nybyggt punkthus, Grundström.

I våra nyproducerade fastigheter Grundström och Havsblick erbjuder vi laddplatser till de hyresgäster som har elbil. Vi vet att det finns en viss efterfrågan och har som mål att kunna erbjuda ytterligare laddplatser under kommande år.

Ystadbostäders tygkasse.

Bo klimatsmart

Under 2020 har vi gjort två satsningar inom området "Bo klimatsmart", med målet att öka våra hyresgästers hållbara vanor.

I den ena satsningen har vi uppmanat hyresgästerna att dricka kranvatten hellre än att köpa vatten på flaska, och i den andra har vi uppmanat till att ta med en egen tygkasse till affären istället för att köpa en plastpåse.

Båda kampanjerna har spridits på Facebook och har fått bra respons hos hyresgästerna.