Jimmie, VD

Året som gått VD Jimmie Persson berättar

Den höga inflationen slog hårt mot kostnaderna. Arbetet med delmålen i affärsplanen fortskred och utvecklingen av nyproduktion i Trädgårdsstaden gav nya möjligheter. Här berättar Ystadbostäders VD, Jimmie Persson, om året som gått.

Hur har inflation påverkat Ystadbostäder?

2022 präglades av hög inflation, vilket slog hårt mot bolagets taxebundna kostnader och löpande byggkostnader. Kostnadsökningarna har varit exceptionella och osäkerheten kring leveranser av byggvaror väldigt stor, vilket drivit på prisutvecklingen.

Under slutet av 2022 stabiliserades trots allt byggkostnaderna, men de är fortsatt mycket höga och påverkar bolagets förmåga att underhålla våra byggnader i samma takt som tidigare. Vi jobbar aktivt med energioptimering av vårt bestånd för att mildra framtida prisutveckling inom energisektorn.

Hur gick första året med nya affärsplan?

Affärsplanen som vi implementerade 2021 sträcker sig fram till årsskiftet 2023/2024. Vi har arbetat aktivt med bolagets delmål för 2022 som bland annat avser att minska mängden restavfall, minska energi- och vattenförbrukningen och förbättra infrastrukturen inom bolaget bestånd. Resultatet av vårt arbete kommer ta lite tid, men vi närmare oss successivt huvudmålen inom respektive målområde.

Affärsplan

Hur går planeringen med nyproduktion i Trädgårdsstaden?

Vi har sedan tidigare arbetat med att utveckla kvarstående fastigheter som bolaget äger inom projekt Trädgårdsstaden. Under 2022 har vi även fått möjlighet att utveckla ett nytt vårdboende i Ystad kommun. Det här är en gyllene chans att få till en helhet med både hyreslägenheter och trygghetslägenheter i direkt anslutning till nya vårdboendet. Att vi nu kan samköra stora delar av byggnationerna möjliggör en prisoptimering och en förhoppning om rimliga hyresnivåer.

Hur går arbetet med den nya systematiska hyressättningsmodellen?

Vi har tillsammans med privata fastighetsägarna och Hyresgästföreningen arbetat med en systematisk hyresmodell sedan 2010. Arbetet har pågått i omgångar, men intensifierats de senaste två åren. Det kvarstår nu bara detaljer till att en gemensam systematisk hyresmodell är på plats i Ystad.

 

 

//Jimmie Persson, VD