Hus i Ystad

Långsiktigt underhåll

Underhållet av våra fastigheter är en ständigt pågående process i Ystadbostäders cirkulära affärsmodell.

Våra fastigheter är en unik blandning av gammalt och nytt, där en fjärdedel klassas som kulturbyggnader. Vid renovering av kulturbyggnaderna krävs både bygglov och samarbete med byggnadsantikvarie.

Under 2022 fick vi förstärkning i vår förvaltning, vilket ökade våra möjligheter till fler underhållssatsningar.

”En ständigt pågående process i vår cirkulära affärsmodell” ...

Exempel på fastighetsrenoveringar under 2022:

  • Fridhem: Nya cykelskjul med större ytor och insyn från alla håll
  • Disa: Fasadrenovering av korsvirkeshus påbörjad under 2022.
  • Håkan V9: Renovering av korsvirkeshus färdigställd
  • Vilhelmina 10: Fasadrenovering av korsvirkeshus och pågående renovering
  • Qvist 1: Renovering av fönster och dörrar
  • Thott 1: Ommålning av allt utvändigt virke inklusive förråd och miljöhus
  • Ronja 1: Renovering av samtliga garagelängor och dörrar
  • Fridhem 1: Ommålning av dörrar och två garagelängor
  • Grundström 1: Renovering av loftgångar.
Konservator rengör gammal målning bevarad i ett av våra hus.

Om våra fastigheter

Vi är stolta över det kulturarv vi förvaltar och tar ansvar för våra fastigheter.

Totalt äger och förvaltar vi 1 376 hyreslägenheter, 7 017 kvm lokaler, 379 garageplatser och 617 bilplatser.

”Fastigheter från medeltid till framtid” ...

Vårt unika kulturarv

Få fastighetsbolag kan erbjuda ett så brett kulturarv som Ystadbostäder.

Här finns bland annat korsvirkeshus från 1400-talet, köpmanshus från 1800-talet och hus från olika perioder under 1900-talet. Blandningen av byggnader från så många epoker gör oss unika och ställer samtidigt ett stort ansvar på oss.

Ystad Trädgårdsstad. Logotyp och karta.

Nyproduktion i Ystad Trädgårdsstad

Nu är det klart att vi kommer bebygga de två tomter vi har i Ystad Trädgårdsstad. Först ut blir ett vårdboende och LSS-boende med kommunen som hyresgäst samt ett trygghetsboende för 70-plussare. Projekteringen startade under året 2022 och byggstarten beräknas till sommaren 2023. Målsättningen med Ystad Trädgårdsstad är att skapa en grön stadsdel med 400 – 450 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.