Husfasader i Ystad.

Så får vi husen att leva länge

Ystadbostäder förvaltar över 1300 lägenheter i 59 fastigheter. Våra hus speglar hela Ystads historia. Vi har korsvirkeshus med anor från 1500-talet såväl som helt nybyggda fastigheter som invigts under 2020. För att få våra hus att må bra och leva länge krävs långsiktig planering. Därför har Ystadbostäder en underhållsplan som styr vilket underhåll som ska prioriteras och när det ska utföras.

Ystadsbostäders underhållsplan styr hur vi långsiktigt tar hand om våra fastigheter, så att de under många år framöver ska erbjuda en bra boendekomfort för våra hyresgäster. Den tar hänsyn till fastighetens ålder och vilka renoveringar som genomförts bakåt i tiden, och ger oss en bild av vilket underhåll som ska prioriteras på kort och på lång sikt. Med underhållsplanens hjälp kan vi ta ett helhetsgrepp över vilka prioriteringar som behöver göras för hela vårt fastighetsbestånd.

Kulturmiljö - en lummig innergård.

Planen uppdateras varje år. Under våren görs en inventering av fastigheterna, där vi går igenom allt från fönster, fasad, trapphus, tvättstugor och andra delar av husen för att dokumentera vilka behov som finns av underhåll och hur högt prioriterade de är. Självklart lyssnar vi också på de signaler vi får från våra hyresgäster om vilket underhåll de upplever behöver utföras. Inventeringen sammanställs i ett fastighetsprogram och blir underlag för det underhåll som vi budgeterar för nästkommande år.

Mycket av det viktiga underhåll som får ett hus att leva länge är osynligt. ...

Underhållsplanen tar inte bara hänsyn till fastighetens typ, ålder och skick, utan också till var den ligger. Fönstren i ett hus som utsätts för väder och vid från havet, behöver till exempel målas lite oftare än ett hus som ligger mer skyddat.

 

En fjärdedel av våra fastigheter är så kallade kulturbyggnader. Det är unikt för ett allmännyttigt bostadsföretag, och något som vi är väldigt stolta över. Vi samarbetar tätt med Ystads kommun och Länsstyrelsen för att bevara det gamla samtidigt som husen ska erbjuda en bra boendestandard för moderna förhållanden.

Mycket av det viktiga underhåll som får ett hus att leva länge är osynligt. Ett sådant exempel är husets hjärta – undercentralen. Den står oftast i husets källare och styr värme och varmvatten till hela fastigheten. Många av de undercentraler som finns i våra fastigheter är från perioden 1978-1982. Arbetet med att byta ut dem pågår löpande. Vi kommer fortsätta att byta ut dem under de kommande åren, både för att det ska fortsätta vara varmt och skönt i våra lägenheter men också för att vi ska kunna sänka vår energiförbrukning.

Konservator rengör gammal målning bevarad i ett av våra hus.

Målerikonservatorn berättar "Det finns en skatt gömd i huset"

I Ystadbostäders äldsta hus, Änglahuset med anor från 1500-talet, sitter kulturhistorien bokstavligt talat i väggarna. När huset restaurerades lokaliserades väggmålningar som man visste fanns i fastigheten men vars exakta plats var okänd.

Målerikonservator Ingrid Wedberg från Skånes Målerikonservatorer fick under året uppdraget att restaurera målningarna – för att sedan gömma dem igen.

Konservator Ingrid Wedberg.

Målningarna var delvis i dåligt skick när den hittades.

– Det är dekorativa målningar som föreställer blomsterställningar med blad och blommor men även stramare arkitektoniska motiv som bågar och kolonner. De är gjorda på ett underlag av lerbruk. Genom åren har väggen påverkats av både skiftande klimat, men också av att det hamrats och spikats i väggen vilket orsakat krossmärken och hål, berättar Ingrid.

Målningsskiktet var skört och hade delvis släppt från underlaget.

Ingrid Wedberg "Genom åren har väggen påverkats av både skiftande klimat, men också av att det hamrats och spikats i väggen." ...

– Vårt uppdrag var att säkra målningarna så att de kunde leva vidare bakom de skivor som skulle sättas upp över dem igen. Det var också viktigt att dokumentera dem eftersom det inte är så vanligt med bevarat måleri från ett borgarhus.

Ungefär en fjärdedel av Ystadbostäders fastighetsbestånd är så kallade kulturfastigheter. När de ska underhållas krävs det extra hänsyn, och Ystadsbostäder har ett tätt samarbete med antikvarien i Ystads kommun för att säkerställa att husen renoveras varsamt och i linje med kommunens bevarandeplan.

Änglahuset har anor från 1500-talet, men fick sitt nuvarande utseende vid en större ombyggnad på 1630-talet.

– Vissa delar av byggnaden kan ha hängt med ända sedan dess 1500-talet. Det är svårt att datera målningen exakt, men de tillkom troligen efter ombyggnaden på 1600-talet.

Målning gömd i hus.

Målningarna lagades med lerbruk och arbetet tog cirka en vecka. Sedan skulle de täckas över igen, för att sparas för eftervärlden.

– Det hade varit roligt om de kunde vara synliga på något sätt, men det här är ju en vanlig hyreslägenhet och det är inte alla som uppskattar att ha den här sortens målningar i sitt hem. De är dessutom mycket känsliga.

– Bara det att de får vara kvar och att någon i framtiden kan hitta väggmålningarna igen tycker jag känns väldigt fint. Det blir som en skatt som är gömd i huset.

 

Änglahuset

Här har vi utfört underhåll 2020

Här har vi gjort underhållsarbete under året. Klicka på husen för att se vad vi har gjort.

Ystadbostäders postlåda.

Vanliga frågor om fastighetsunderhåll

Jag tycker det är kallt i min lägenhet, går det att påverka?

Värmesystemet i husen är som en lång slinga från undercentralen genom alla lägenheterna. Hela huset är injusterat så att alla lägenheter ska ha samma temperatur. Det går inte att plocka ut en lägenhet och höja värmen där eftersom det påverkar alla lägenheter. Det finns andra möjligheter att få varmare genom att sätta in ett eget element i bostaden.

Varför utför ni inte mer underhåll på gårdarna?

Vi köper markskötsel av entreprenörer med den ambitionen att det ska vara rent, snyggt och fint. I vårt avtal med entreprenören står det när och hur gräset ska klippas, när och hur buskar ska klippas, när och hur ogräsrensning ska göras och när pappersplockning ska göras. Under 2020 hade vi inget avtal för markskötseln, som därför blev eftersatt. Med ett nytt avtal på plats så ska det förändras under kommande år.

Varför renoverar ni inte mitt hus?

Vi renoverar varje år för så mycket pengar vi kan utifrån vår budget. Minst en gång varje år besiktigas alla hus för att stämma av så att vår prioritering är rätt. Våra fina korsvirkeshus tar dock en stor del av kakan då de kräver betydligt mer underhåll än ett hus med tegelfasad gör. Men det är skillnad på när vi måste måla om byts ut till renovera en fasad.

Klimatet i Ystad nära kusten gör att vi får en hel del sot från båtarna och alger från havet som fastnar på ljusa fasader, detta kan tvättas bort men även det är en stor och kostsam operation.

Varför är det inte rent i mitt trapphus?

Städningen utförs av en städfirma och det vanligaste är att trapphusen städas en gång varje vecka. Tvättstugorna storstädas regelbundet under året men den som använder tvättstugan ska städa efter sig varje gång. Vi besiktigar städning regelbundet för att kontrollera att vår städfirma städar ordentligt.