Ystad bostäder

Det här är Ystadbostäder

Vi är ett drygt femtioårigt bostadsbolag inom allmännyttan som ägs av Ystad kommun. Vår affärsidé är att balansera bostadsmarknaden i kommunen genom att långsiktigt förvalta, utveckla och avyttra bostadsfastigheter. Med vår samverkan inom Ystads organ ska vi bidra till kommunens övergripande vision ”Ystad 2030”. Ett annat prioriterat område för oss är FN:s globala mål.

Ystadbostäder är idag den näst största aktören på hyresmarknaden i Ystad kommun.

Statistik över aktörer i Ystad
 •  Övriga ~2% (75)
 •  Leny 2% (83)
 •  Contentus 15% (507)
 •  Ystadbostäder 40% (1376)
 •  Heimstaden 41% (1397)

Visste du att Ystadbostäder…
äger och förvaltar 1 376 lägenheter,
61 lokaler, 379 garageplatser och 617 bilplatser?

Affärsplanen förverkligas i praktisk handling

Under 2022 arbetade vi vidare med att omsätta affärsplanen till praktisk handling. En viktig del i affärsplanen är visionen, som ställer höga krav på oss som hyresvärd. Inte minst då konkurrensen är tuff från privata aktörer.

Stämningsbild. Motsol på fält.

Vår vision

Ystadbostäders vision är att vara det självklara förstahandsvalet för den som söker bostad i vår kommun.

Vi ska:

 • erbjuda ett brett utbud av attraktiva bostäder och lokaler med närhet till havet. Våra fastigheter har anor från medeltiden, nutiden och framtiden
 • arbeta med en cirkulär affärsmodell som skapar hållbara värden och förlänger livscykeln för våra fastigheter
 • ta ansvar för våra hyresgäster, våra medarbetare och samhället runt omkring oss och därmed bidra till Ystad kommuns bevarande och framtida utveckling
”Vi ska vara det självklara förstahandsvalet” ...

Känner du till våra värdeord?

Långsiktighet
Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och medarbetare, och vi arbetar långsiktigt med att bevara och utveckla våra fastigheter.

Nyskapande
Vi verkar nyskapande genom att anpassa organisation, ledarskap och projektutveckling efter omvärldens behov och efterfrågan.

Stolthet
Vi är stolta över vårt unika fastighetsbestånd och hur vi arbetar serviceinriktat för att erbjuda våra hyresgäster trygga och trivsamma lägenheter att bo i.

Våra mål 2022–2024

Exempel på mål och delmål för 2022 – 2024

 • Ta fram områdesstrategier – 100 % ska vara färdigt till 2024
 • Stärka samarbetet för att öka trivsel och förbättra arbetsmiljön
 • 80 % av beståndet ska ha digitala lås och tvättstugebokning till 2024