Ystadbostäder Årsberättelse 2021

Året som gått VD Jimmie Persson berättar

Även 2021 blev ett år som påverkades av pandemin på olika sätt. Men året kännetecknades även av bland annat en ny affärsplan, utökad digital service för våra hyresgäster och fortsatta planer på en ny hyresmodell.