Ystadbostäder Årsberättelse 2020

Året som gått VD har ordet

2020 har varit ett speciellt år. Samhället har behövt hantera en pandemi som präglat många aspekter av livet. Vi har alla på olika sätt fått anpassa våra liv för att bidra till att minska spridningen av Covid-19.

För oss på Ystadbostäder har det inneburit att vi fått ställa om delar av verksamheten.