Ystad i stan

Om Ystadbostäder

AB Ystadbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Ystads kommun. Vår affärsidé är att balansera bostadsmarknaden i Ystads kommun genom att långsiktigt förvalta, utveckla och avyttra bostadsfastigheter.

Det finns ett flertal små och några större aktörer på hyresmarknaden i kommunen idag. Ystadbostäder är näst största aktör.

Statistik över aktörer i Ystad
 •  Övriga ~2% (75)
 •  Leny 2% (80)
 •  Contentus 14% (507)
 •  Ystadbostäder 39% (1376)
 •  Heimstaden 43% (1520)

Genom vår samverkan inom kommunens organ ska vi bidra till Ystad kommuns övergripande fastställda vision ”Ystad 2030”. Vi ska också jobba aktivt med FN:s globala mål.

Visste du att Ystadbostäder…
äger och förvaltar
1 376 lägenheter &
7017 kvm lokaler i Ystad

Vår vision

Ystadbostäders vision är att vara det självklara förstahandsvalet för den som söker bostad i vår kommun.

Vi ska:

 • erbjuda ett brett utbud av attraktiva bostäder och lokaler med närhet till havet. Våra fastigheter har anor från medeltiden, nutiden och framtiden
 • arbeta med en cirkulär affärsmodell som skapar hållbara värden och förlänger livscykeln för våra fastigheter
 • ta ansvar för våra hyresgäster, våra medarbetare och samhället runt omkring oss och därmed bidra till Ystad kommuns bevarande och framtida utveckling

Känner du till våra värdeord?

Långsiktighet
Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och medarbetare, och vi arbetar långsiktigt med att bevara och utveckla våra fastigheter.

Nyskapande
Vi verkar nyskapande genom att anpassa organisation, ledarskap och projektutveckling efter omvärldens behov och efterfrågan.

Stolthet
Vi är stolta över vårt unika fastighetsbestånd och hur vi arbetar serviceinriktat för att erbjuda våra hyresgäster trygga och trivsamma lägenheter att bo i.

Mål 2022–2024

Exempel på mål och delmål för 2022 – 2024
Hur ska vi uppnå vår vision om att vara det självklara förstahandsvalet för den som söker bostad i Ystad kommun? För att nå dit behöver vi tydliga mål att jobba mot. Här ser du några exempel på de mål och delmål vi har beslutat för perioden 2022–2024.

 • Minska energi- och vattenförbrukningen med 10 % till 2024
 • Ta fram områdesstrategier
 • Förbättra infrastrukturen
 • Stärka samarbetet för att öka trivseln och förbättra arbetsmiljön